MUSIK FÖR SLAGVERK OCH ELEKTRONIK

Medv: Lise-Lotte Norelius (slagverk/elektronik), Framnäs slagverksensemble, Jukka Korpi dans, Fredrik Olofsson video.

Fritt inträde.

ARR: Fylkingen/KMH