VAD ÄR FYLKINGEN

Fylkingen - Ny Musik och Intermediakonst är en konstnärsdriven scen och förening för experimentell musik och konst. Föreningen grundades 1933 och utgörs idag av upp emot 300 utövande svenska och internationella konstnärer som utvecklar och presenterar nya verk i Fylkingens lokaler.
Föreningen drivs av en aktiv styrelse, produktionsgrupp och medlemskår.
2013 fyllde Fylkingen 80 år vilket gör föreningen till världens äldsta forum i sitt slag.

Fylkingen stöds av Statens Kulturråd, Stockholms Stad Kulturförvaltning, Region Stockholm och Kulturens Bildningsverksamhet.

90 ÅR AV NY MUSIK OCH INTERMEDIAKONST

Fylkingen grundades 1933 som kammarmusikförening av musiker och tonsättare i syfte att lyfta fram den nya musiken av de samtida tonsättarna i kombination med en traditionell repertoar. Intresset för ny musik ledde så småningom till att Fylkingen i samarbete med Sveriges Radio presenterade de första konserterna med elektroakustisk musik i Sverige 1952 och 1963 arrangerade Fylkingen de allra första konserterna för datormusik, eller datamaskinsmusik som det då kallades.

Fylkingens konserter med elektronisk musik uppmärksammades av tonsättare över hela världen för den höga ljudkvaliteten och den okonventionella presentationsformen. Promenadkonserter med elektronisk musik, musik simultant i flera rum med olika akustiska förhållanden och landskapsmusik i Stockholms parker hörde till nyheterna.
Under 1960-talet radikaliseras föreningen ytterligare och fler konstformer tog plats på Fylkingen; performancekonst, dans, koreografi, happenings och text-ljudkompositioner. Vid den här tiden ägde många av Fylkingens arrangemang rum på Moderna Museet i Stockholm, med avstickare till andra lokaler i Stockholm och runt om i Skandinavien.

Programmen från 60- och 70-talet är fyllda med framföranden av och med det internationella avant-gardet; John Cage, David Tudor, Iannis Xenakis, Pierre Boulez, Morton Subotnick, Ravi Shankar, Terry Riley, Karlheinz Stockhausen, Nam June Paik, Henri Chopin, och La Monte Young. Ofta sida vid sida med betydande svenska kompositörer som Åke Hodell, Lars-Gunnar Bodin, Öyvind Fahlström, Sten Hanson, Folke Rabe och Catherine Christer Hennix, samt scenkonstnärer som Margareta Åsberg, Yvonne Rainer, Merce Cunningham, Antonin Artaud, Carolee Schneeman.
Senare gästande konstnärer har varit exempelvis; Brian Eno, Kaffe Matthews, Genesis P-Orridge, Her Noise, Andre Stitt, Carsten Nicolai, Damo Suzuki, Tara Transistory, Gudrun Gut och många många fler.

1971 öppnade Fylkingen sin första egna scen på Östgötagatan i Stockholm. 1986 flyttade Fylkingen till sina nuvarande lokaler i Münchenbryggeriet, granne med EMS Elektronmusikstudion. EMS är sedan starten 1964 center för Svensk elektroakustisk musik och ljudkonst. Fylkingen var under 1960-talet den drivande kraften bakom grundandet av EMS och sedan dess har organisationerna fortsatt sitt tätt sammanlänkade samarbete.

I samband med flytten 1986 till Münchenbryggeriet växte föreningen kraftigt, improvisationsmusiken dominerade.

Under 80-talet verkade många koreografer på Fylkingen; Efva Lilja, Per Jonsson, Susanne Valentin, Irene Hultman, Björn Elisson, Anne Külper, Margareta Åsberg och Susanne Jaresand (då Håkansson) för att nämna några. Den nutida dansens kraftiga utveckling under tidigare decennier kunde ske i Sverige bland annat tack vare Fylkingens öppna plats och rum. Många av de koreografer som “börjat” på Fylkingen flyttade senare ut till andra rum. Moderna dansteatern etablerade sin gästspelsscen på Skeppsholmen, Dansens Hus projekterades och Kulturhuset satsade på dans, till exempel. Koreografer och dansare har varit verksamma på Fylkingen under olika tidsperioder och idag är ytterliggare en ny generation koreografer aktiva inom föreningen, jämsides med en äldre.
Med ett nybyggt, uppreglat dansgolv, renoverat hösten 2015, finns nu de fysiska förutsättningarna för danskonsten att ha en given plats i Fylkingens rum.

Idag presenterar Fylkingen över hundra arrangemang om året. Fylkingen fortsätter att spela en betydande roll för den nutida musiken och konsten genom att vara en scen, en plattform och ett rum som ger plats åt den konstnärliga frihet det experimentella och radikala konstnärliga arbetet behöver.
Fylkingen är unik, genom att vara världens äldsta konstnärsdrivna scen av sitt slag.

“En Fylking är en plogformation med flyttfåglar. De flyger så eftersom vinkelformen innebär stora aerodynamiska fördelar. Det är helt enkelt mycket mindre jobbigt att flyga i fylking, om man ska flyga långt. Och längre. Det är visserligen tungt att vara själva spetsfågeln, liksom att flyga i de båda yttersta positionerna, men fåglarna byter ofta plats med varann. De
växeldrar.”

Utdrag ur inledningstexten i jubiléumsboken “FYLKINGEN 80!” ( 2013 ) av fd. Ordförande Susanne skog.

FYLKINGEN RECORDS/FYREC
Fylkingen Records, även kallad Fyrec, har sedan starten 1966 producerat en rad viktiga skivor med tyngdpunkt på elektroakustisk musik och ny kammarmusik.
Fyrecs målsättning är att årligen presentera skivutgåvor som tar tillvara Fylkingens rika arv av elektronisk och experimentell konstmusik, samt lyfter fram samtidens mest intressanta kompositörer och ljudkonstnärer utifrån ett medvetet genus- och normkritiskt perspektiv.
Se https://fylkingen.se/fyrec för katalog och aktuell info.

BÖCKER OCH ARKIV
I samband med Fylkingens 60-års jubileum 1993 gav Fylkingen Förlag ut en bok om föreningens historia. “Sextio år med radikal & experimentell konst 1933 - 1993”.
Boken innehåller, förutom en detaljerad arrangemangsförteckning, även artiklar, essäer och fotografier som reflekterar över föreningens långa historia. Hösten 2013 publicerade vi en ny bok i samband med Fylkingens 80-års jubileum, “FYLKINGEN 80!”. Den nya boken tar vid där den tidigare slutade och fortsätter skildra verksamheten fram till 2012. De båda böckerna finns att köpa hos oss genom Fylkingen Record Shop.
Fylkingen har även ett omfattande arkiv bestående av ljud- och videoinspelningar, affischer, artiklar, publikationer och program som sedan hösten 2012 förvaras på Musik- och Teaterbiblioteket i Stockholm.

“Med arkiv menas ett sammanhållet bestånd av handlingar som uppstått organiskt ur en institutions, förenings eller persons verksamhet.”
Musikverket

Här finner du en summering av boken (engelska).

Sedan år 2000, publicerar vi en nät tidskrift och galleri, Hz ungefär två gånger per år.

Här finner du en längre essä om Fylkingens historia (engelska).

HUR BLIR MAN MEDLEM?

Inval av nya medlemmar sker två gånger per år, på årsmötet och höstmötet.

Sista ansökningsdag
Vår: 15 februari.
Höst: 15 september.

» Gå till medlemsansökan.