FYLKINGEN 90! ➤➤➤ Söndag/Sunday

FYLKINGEN90! purple poster
Festival
-

FYLKINGEN 90! ~ 11–13 augusti 2023
English version below!

SÖNDAG

𝘽𝙞𝙡𝙟𝙚𝙩𝙩𝙚𝙧: https://www.tickster.com/sv/events/kwgu61ytg923gmx/2023-08-11/fylkingen…
Söndagsbiljett: 100kr, alla medföljande barn kommer in gratis (observera att Felicia Nielssen flygelbus är gratis!)
Rabatterad söndagsbiljett(medlem, student, pensionär, arbetslös, fattig - no questions asked): 80kr, alla medföljande barn kommer in gratis (observera att Felicia Nielssen flygelbus är gratis!)
Ordinarie tredagarsbiljett: 700kr
Rabatterad tredagarsbiljett (medlem, student, pensionär, arbetslös, fattig - no questions asked): 560kr

Med Fylkingen 90! firar vi nittio år som unikt konstnärligt experimentellt scenrum! Festivalen äger rum på Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2 i Stockholm.

FYLKINGEN 90! belyser Fylkingens betydelse som världsledande plattform för interdisciplinär ljudorienterad konst och ny musik, och exponerar dess rika historiska och samtida position. Under jubileet lyfter vi fram vårt arbete som aktiv aktör inom nutida musik och gränsöverskridande ljud- och performancekonst för en större publik.

Festivalen erbjuder ett brett program med workshops, utställningar av historiskt arkivmaterial, tillsammans med kurerade program av Fylkingens medlemmar, andra svenska och internationella artister, och nattliga akter inriktade på experimentell elektronisk klubbmusik. Vi har öppet fram till 03 och Firandet äger rum i Fylkingens scenrum med tillhörande multikanalsystem, i närområdet och landskapet kring Münchenbryggeriets industrikomplex. Festivalprogrammet avspeglar Fylkingens ständigt konstnärliga utveckling och ger en försmak på vår framtida verksamhet.

𝙋𝙧𝙤𝙜𝙧𝙖𝙢, 𝙎ö𝙣𝙙𝙖𝙜 13/08
Hela dagen ➤ Ola Nilsson (Sv) - Audiovisuell installation
11:00 - 12:30 ➤ Felicia Nielsen (Sv) - Flygelbus: barnworkshop (OBS - gratis entré)
14:00 ➤ DJ Pedram (Sv) - Familjerejv
17:00 ➤ Sofia Härdig (Sv)
18:00 ➤ fera by Ruby Nilsson & Co. (Sv/Dk)
20:30 ➤ Tystnaden av Ulrika Blåeld Wedin & Hervor Sjöstrand (Sv)
21:15 ➤ Lise-Lotte Norélius (Sv)

Flygelbus med Felicia Nielsen (Sv)
Lek- och musikworkshop genom nutida musik och improvisation


Foto: Konstnärens egna

En interaktiv musikföreställning där vi utifrån en saga undersöker en preparerad flygel och dess klanger. En dag hittar Felicia en flygel med brutet ben i ett övergivet kafé. Ägaren säger: Flygeln ska kastas! Men flygeln vill inte bli slängd. Rädda mig! viskar den. Jag vill sjunga för dig och alla andra, jag är snart 100 år men jag sjunger fortfarande mycket bra. Hur ska Felicia få hem en hel flygel? Tur att hon får hjälp av stadens alla duvor.

Felicia Nielsen är verksam pianist, pedagog och jobbar med interaktiva musikföreställningar utifrån sagor. Hon är aktuell med skivan ”Mors Dag” inspelad på en funnen och räddad flygel. ”Med elvisp, inspelade mansröster och flygel skapar Felicia Nielsen ett eget och svårdefinierat universum. DN:s Johannes Cornell fascineras av en föreställning med många dimensioner.” Dagens Nyheter 20 februari 2023.

Workshoppen är rekommenderad för åldrarna 4-7 år, men öppen för både små och stora barn. Fri entré för både barn och medföljande vuxen! 15 platser/grupp plus medföljande vuxna, 45 – 60 minuter

............................................................................................................................................................................................
DJ Pedram (Sv)
DJ, folkbildare och aktivist.


Foto: Hanna Neikter

Pedram Nasouris spretiga skivsamling kan höras på sena fester i skogsbryn och källarlokaler, men också på Babyraves och söndagsbalunser på Hägerstens medborgarhus. Förvänta er kosmisk barnmusik, symfonisk disco och proggig dansmusik för både stora och små.

............................................................................................................................................................................................
Sofia Härdig (Sv)
Sångerska, kompositör, performance artist och författare baserad i Stockholm.


Foto: Mimi Svanberg

Sofia Härdig är sångerska, musiker, kompositör, performance artist och författare. Det musikaliska arbetet rör sig kring noise och experimentell improvisation och komposition. Sofia skapar även musik till dans, konstverk, teater och film. Fylkingen 90! innebär premiären av hennes performance No.One.

............................................................................................................................................................................................
fera by Ruby Nilsson(Sv)
Audiovisuell ensembleperformance


Poster design: Mika Kastner

fera är en teaterföreställning som utforskar dysfori och dissociation som affektiva, tidsmässiga och rumsliga tillstånd. fera rör sig i realismens gränsland. Dess namn, "fera" (etymologiskt "vilddjur" / "att skada"), anspelar på det otyglade och vilda i konstruktionen av ett gemensamt liv. fera utspelar sig i ett olycksbådande ingenmansland, där man väntar på att bli inkluderad och exkluderad på en och samma gång.

fera är ett nytt verk av Ruby Nilsson, skapat tillsammans med Ba Bladh, Andria Nyberg Forshage, Maja Lindström, Em Silén och Ida Silfverdal.

Koncept, text och regi: Ruby Nilsson
Dramaturgi och text: Andria Nyberg Forshage
Ljud och musik: rip ME (Em Silén)
Ljusdesign: Maja Lindström
Kostymdesign: Ida Silfverdal
På scen: Ba Bladh och rip ME (Em Silén)

............................................................................................................................................................................................
Tystnaden - Ulrika Blåeld Wedin & Hervor Sjöstrand
Dansperformance


Foto: Guillermo Allende

Liksom ett negativ av ett fotografi där färger inverteras och förvandlas, dansar dansen sig utur den musikaliska bilden in i tystnader.

Dans: Hervor Sjöstrand & Ulrika Blåeld Wedin
Idé & Koreografi: Ulrika Blåeld Wedin

"Att dansa med Hervor Sjöstrand 85 år, pensionerad från Kungliga Operan i Stockholm är som att röra sig genom olika tidslager. Vi har vitt skilda bakgrunder och skolningar och har rört oss i olika delar av dansens mångfasetterade rum. När Hervor dansat sig fram på tå i de stora klassiska helaftonsbaletterna och arbetat med en rad av världens numera kända dansikoner har jag hukat mig för att hitta in i nattens snåriga rytmer, klubb- och elektroniska dansvärld för att under dagen ömsa skinn från kroppslig trans till att röra mig i den samtida dansens rum. Åter får jag äran att dansa med Hervor och med en blygsam önskan att för en stund lösa upp tiden, åldrandet och rummets början och slut. Om nu dom begreppen ens existerar"… /Ulrika

Ulrika Blåeld Wedin utbildad vid Balettakademins yrkesskola i Stockholm 1990 sedan verksam som performancekonstnär, dansare och koreograf med ett flertal produktioner bakom sig i såväl Sverige som internationellt. Hon arbetar även med videokonst. Hervor Sjöstrand anställd vid Kungliga Operan Stockholm 1957. Utnämnd till Solistdansare 1964. Efter sin pensionering år 1979 har hon medverkat i en mängd dans, opera, teater och filmproduktioner, bl.a. på Kungliga Operan, Dramatiska Teatern, Moderna Dansteatern, SVT, E.L.D. (Efva Lilja), m.fl.

Hemsida
Hemsida Allt Hänger samman
Hemsida Hervor Sjöstrand

............................................................................................................................................................................................
Lise-Lotte Norelius (Sv)
Elektroakustisk kompositör, percussionist, intermedia- och multidisciplinär konstnär baserad i Stockholm.


Foto: Konstnärens

Lise-Lotte Norélius är percussionist sedan över 30 år tillbaka med en bakgrund i studier av traditionell afrikansk rytmik, experimentell rock, världsmusik och fri improvisation. Hon har spelat i en mängd band och konstellationer så som legendariska Bitter Funeral Beer Band och Anitas Livs med vilka hon utvecklade ett särpräglat sound med percussion och samplingar. Önskan att arbeta sig vidare in i den elektroakustiska växte sig stark genom ett projekt kring akustik 1996 då hon komponerade sitt första stycke för multikanal. LL studerade elektroakustisk komposition på Kungliga musikhögskolan under millennieskiftet och har sedan dess utvecklat sitt arbete med livelektronik, realtidsprocess av olika ljudkällor. En stark förkärlek för rytmiska strukturer, lager på lager, sonorösa karaktärer och långa strofer karaktäriserar hennes arbete.

LL framträder som soloartist och i olika konstellationer med musiker, dansare/koreografer och intermedia artister inom fälten av eam, ljudkonst, noise, fri improvisation, dans och performance.
För Fylkingen 90! framför LL nytt komplext material för multikanalsystem med inslag av radiofrekvenser.

Hemsida

............................................................................................................................................................................................
Ola Nilsson(Sv)
Skulptör, intermedia- och multidisciplinär konstnär baserad i Stockholm.


Foto: Konstnärens

Ola Nilssons konstnärskap består av mystiska text-och bildkompositioner, skulpturala objekt, stilla eller rörliga bilder som manifesteras i installationer och noggrant avvägda ljudlandskap. Projekten är idébaserade och ibland utarbetade i samarbete med forskningsavdelningen på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Hans konstverk ställs regelbundet ut både i Sverige och internationellt. Ola Nilssons senaste offentliga framträdande var i samband med hans residens på Cité Internationale des Arts i Paris.

Fylkingen 90! kommer hemsökas i 3 dagar av Olas audiovisuella installation ”RACE”.

Hemsida
_______________________________________________________________________________________
SUNDAY

𝙏𝙞𝙘𝙠𝙚𝙩𝙨: https://www.tickster.com/sv/events/kwgu61ytg923gmx/2023-08-11/fylkingen…
Sunday ticket: 100 SEK, all kids are welcome for free (observe that Felicia Nielssens flygelbus is entirely free!)
Discounted sunday ticket (member, student, pensioner, unemployed, low-paid - no questions asked): 80 SEK, all kids are welcome for free (observe that Felicia Nielssens flygelbus is entirely free!)
Three-day ticket: 700 SEK
Discounted three-day ticket (member, student, pensioner, unemployed, low-paid - no questions asked): 560 SEK

With Fylkingen 90! we celebrate ninety years as a unique artistic experimental performance space! The festival takes place at Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2 in Stockholm.

FYLKINGEN 90! highlights Fylkingen's importance as a world-leading platform for interdisciplinary sound-oriented art and new music, and exposes its rich historical and contemporary position. During the anniversary, we bring forth our work as an active agent of contemporary music and cross-border sound and performance art to a wider audience.

The festival offers a broad program featuring workshops, exhibitions of historical archive material, along with curated programs by members of Fylkingen, other Swedish and international artists, and nightly acts focused on experimental electronic club music.
We are open until 3am and the Celebration takes place in Fylkingen's performance space and multi-channel system, in the surrounding area and landscape of the Munich Brewery industrial complex. The festival program reflects Fylkingen's constant artistic development and gives a taste of our future activities.

𝙇𝙞𝙣𝙚 𝙪𝙥, 𝙎𝙪𝙣𝙙𝙖𝙮 13/08

The entire day ➤ Ola Nilsson (Sv) - Audiovisual installation
11:00 - 12:30 ➤ Felicia Nielsen (Sv) - Flygelbus: A workshop for kids (OBS - Free admission)
14:00 ➤ DJ Pedram (Sv) - Family Rave
17:00 ➤ Sofia Härdig (Sv)
18:00 ➤ fera by Ruby Nilsson & Co. (Sv/Dk)
20:00 ➤ Tystnaden av Ulrika Blåeld Wedin & Hervor Sjöstrand (Sv)
20:45 ➤ Lise-Lotte Norélius (Sv)

Flygelbus with Felicia Nielsen (Swe)
Play and music workshop through contemporary music and improvisation.


Foto courtesy of the artist

An interactive music performance where we explore a prepared grand piano and its sounds based on a fairy tale. One day Felicia finds a grand piano with a broken leg in an abandoned café. The owner says: The grand piano should be thrown away! But the grand piano doesn't want to be thrown away. Save me! it whispers. I want to sing for you and everyone else, I am almost 100 years old but I still sing very well. How will Felicia get a whole grand piano home? Luckily, she has the help of all the pigeons in town.

Felicia Nielsen is a pianist, teacher and works with interactive music performances based on fairy tales. She is currently working on the album "Mother's Day" recorded on a found and rescued grand piano. "With an electric whistle, recorded male voices and a grand piano, Felicia Nielsen creates her own hard-to-define universe. DN's Johannes Cornell is fascinated by a performance with many dimensions." Dagens Nyheter February 20, 2023.

The workshop is recommended for ages 4-7, but open to both young and old children. Free admission for both children and accompanying adults! 15 places/group plus accompanying adults, 45 - 60 minutes

............................................................................................................................................................................................
Pedram Nasouri (Swe)
DJ, educator and activist


Photo: Hanna Neikter

Pedram Nasouris sprawling record collection can be heard at late-night parties in forest edges and basements, but also at Babyraves and Sunday dances at Hägersten's civic center. Expect cosmic children's music, symphonic disco and proggy dance music for both young and old.

............................................................................................................................................................................................
Sofia Härdig (Swe)
Singer, composer, performance artist and writer


Photo: Mimi Svanberg

Sofia Härdig is a singer, musician, composer, performance artist and writer. The musical work centers on noise and experimental improvisation. Sofia also compose music for dance, artworks, teater and film. Fylkingen 90! means the premiere of her performance No.One.

............................................................................................................................................................................................
fera by Ruby Nilsson & Co. (Swe/Dk)
Ensamble performance


Poster design: Mika Kastner

fera is a musical theatre performance exploring dysphoria and dissociation as affective, temporal and spatial states. fera operates at the liminalities of realism. Its name, “fera” (etymologically “wild beast” / “to harm”), alludes to what is unbridled and wild in the construction of a life in common. fera is set in an ominous no man’s land, where one waits to be at once included and excluded. fera is a work by Ruby Nilsson, Ba Bladh, Andria Nyberg Forshage, Maja Lindström and Em Silén. fera is a co-production with Inkonst in Malmö where the performance originally premiered in March 2023 at the venue's main stage.

Concept, text and directing: Ruby Nilsson
Dramaturgy and text: Andria Nyberg Forshage
Sound and music: rip ME (Em Silén)
Lighting design: Maja Lindström
Costume design: Ida Silfverdal
On Stage: Ba Bladh and rip ME (Em Silén)

............................................................................................................................................................................................
Tystnaden by Ulrika Blåeld Wedin & Hervor Sjöstrand (Swe)
Danceperformance


Photo: Guillermo Allende

A negative of a photograph where colors are inverted and transformed, the dance moves out of the musical image into silences..

Dance: Hervor Sjöstrand & Ulrika Blåeld Wedin
Idea & Choreography: Ulrika Blåeld Wedin

"Dancing with Hervor Sjöstrand 85 years old, retired from the Royal Opera in Stockholm is like moving through different time layers. We have very different backgrounds and training and have moved in different parts of the multifaceted space of dance. When Hervor has danced his way on tiptoe in the great classical full-evening ballets and worked with a number of the world's now famous dance icons, I have crouched down to find my way into the intricate rhythms, club and electronic dance world of the night, and during the day I have shed my skin from bodily trance to move in the space of contemporary dance. Once again, I have the honor of dancing with Hervor and with a modest desire to dissolve time, aging and the beginning and end of space. If those concepts even exist"... /Ulrika

Ulrika Blåeld Wedin trained at Balettakademins yrkesskola in Stockholm in 1990 and has since worked as a dancer and choreographer with several productions in Sweden and internationally. She also works with video art. Hervor Sjöstrand joined the Royal Swedish Opera in Stockholm in 1957. Appointed soloist dancer in 1964. After her retirement in 1979, she has participated in numerous dance, opera, theater and film productions, including at the Royal Opera, Dramatiska Teatern, Moderna Dansteatern, SVT, E.L.D. (Efva Lilja) and others.

Website
Website
Website

............................................................................................................................................................................................
Liselott Norelius (Swe)
Electroacoustic composer, percussionist, intermedia- and multidisciplinary artist based in Stockholm.


Photo courtesy of the artist

Percussionist is a percussionist since over 30 years, with a background in trad. African rhythms, experimental rock, world music and free improvisation. She played with various groups a.o. Bitter Funeral Beer Band and Anitas Livs where she during many years developed a personal sound with percussion and sampled sounds. The wish to go further into electroacoustic music grew during a project about acoustics 1996, where she composed her first 8-channel piece. Liselott studied electroacoustic composition at Royal College in Stockholm over the millenium and is, since then, developing her work with live-electronics and realtime processing of various sound sources. Her penchant for rhythmic structures, layers, sound character, and long lines characterise her music. The last years she has composed music for tape, musicians and live-electronics, theater, poetry, sound/video works and dance performances. She is performs as solo-artist and with different constellations, of musicians, dancers/choreographers and intermedia artists, in the fields such as eam, sound art, noise, free improvisation, dance and performance.

For Fylkingen 90! LL will present new complex material for multichannel system involving radio frequencies.

Website

............................................................................................................................................................................................
Ola Nilsson (Swe)
Sculptor, intermedia-, and multidisciplinary artist based in Stockholm.


Foto courtesy of the artist

The art practice of Ola Nilsson materialises as stern but eery text images, sculptural objects-, still or moving imagery, throughout installations encapsulated-, or in tight proximity to a carefully measured soundscape. The projects are highly idea-based and at times elaborated in cooperation with the research department of Royal Institute of Technology, Stockholm. His art works are regularly exhibited both in Sweden and internationally. The last public appearence was in relation to the international art residency at Cité Internationale des Arts in Paris.

Fylkingen 90 will be haunted throughout the 3 days by the audiovisual installation “RACE”

Website