Marja Ahti & Helene Hedsund

marjaahti
Konsert

Välkommen till en kväll med två flerkanalsframträdanden av kompositörerna och ljudkonstnärerna Marja Ahti och Helene Hedsund.

Marja Ahti (f. 1981, Luleå) är en svensk-finsk ljudkonstnär som arbetar med komposition, installation och tvärvetenskapliga verk och performance. Hon arbetar med fältinspelningar, feedback, analog syntes, digital bearbetning och akustiska instrument.
undersöker gränslandet där ljud speglar varandra och kommunicerar. Hon skapar precisa musikaliska berättelser med långsamt muterande texturer av detaljerade akustiska ljud och intuitivt avstämda, ihållande toner och former, ofta på gränsen till kollaps, kollision eller återkoppling. Hennes musik utspelar sig i en poetisk värld mellan det akusmatiska och det dokumentära, och svävar mellan abstraktion och det djupt bekanta. Ahti är för närvarande baserad i Åbo, Finland, och har varit en del av den finska experimentella musikscenen i mer än tio år i olika konstellationer och som grundare av konstnärs- och arrangörskollektivet Himera.
www.marjaahti.com
www.marjaahti.bandcamp.com
www.soundcloud.com/marjaahti

Helene Hedsund tillverkar sina egna mjukvaruinstrument med vilka hon framför sina egna elektroakustiska flerkanalsverk. Hon använder uteslutande inspelat ljudmaterial som kan vara av alla slag. Ett piano, en cello, tågstationer eller lövblåsare. Musiken innehåller ofta experiment med olika skalor och stämningar - även när ljuden är från tågstationer eller lövblåsarmotorer.

Sedan 1997 har HH varit intresserad av flerkanalsmusik, dvs. musik i mer än två kanaler, och hon har arbetat på EMS (Elektronmusikstudion) sedan 1994, och hon har en doktorsexamen från
University of Birmingham, Storbritannien.

Welcome to an evening with two multichannel performances by composers and sound artists Marja Ahti and Helene Hedsund.

Marja Ahti (b. 1981, Luleå) is a Swedish-Finnish sound artist working in composition, installation and cross-disciplinary performance. Working with feld recordings, feedback, analog synthesis, digital processing and acoustic instrumentation she investigates the borderland where sounds mirror each other and communicate. She creates precise musical narratives with slowly mutating textures of detailed acoustic sound and intuitively tuned sustained tones and shapes, often on the brink of collapse, collision or feedback. Her music unfolds in a poetic realm between the acousmatic and the documentaristic, hovering between abstraction and the deeply familiar. Ahti is currently based in Turku, Finland, and has been a part of the Finnish experimental music scene for more than ten years in different constellations and as a founding member of the Himera artist/organizer collective.
www.marjaahti.com
www.marjaahti.bandcamp.com
www.soundcloud.com/marjaahti

Helene Hedsund makes her own software instruments with which she performs her own multi-channel electroacoustic works. She exclusively uses recorded sound material that can be of
of all kinds. A piano, a cello, train stations or leaf blowers. The music often contains experimentation with different scales and tunings - even when the sounds are from train stations or leaf blower engines.

Since 1997 HH has been interested in multichannel, i.e. music in more than two channels, she has worked at EMS (Elektronmusikstudion) on and off since 1994, and holds a PhD from University of Birmingham, UK.

Tickets: https://secure.tickster.com/920zp43yyz6hjmd
Regular Price: 150kr
Student/Member/Unemployed: 100kr
Photo by Sorbus.
Production: Fylkingen