Färgernas ljud av Räserbyrån

Färgernas ljud
Dans

Ordinare: 120 kronor
Barn t o m 18 år: 80 kr
Biljetter fredag:
https://www.tickster.com/sv/events/d0ydrjdc6hnmt98/2022-09-16/fargernas…
Biljetter lördag:
https://www.tickster.com/sv/events/6yuadepcvx17jpf/2022-09-17/fargernas…

Färgernas ljud är ett interaktivt allkonstverk som bjuder dig på en suggestiv upplevelse. Vi
färdas in i ett universum där dans, ljud, ljus och projektioner gemensamt skapar ett
stämningsfullt landskap. Tillsammans vandrar vi runt i rummet och går in och ut ur olika
världar – mörker och ljus, stillhet och rörelse, lika delar grandiost som mikroskopiskt.
Föreställningen inspireras av de teman som presenteras i boken Färgernas ljud, skriven och
illustrerad av Jimmy Liao där läsaren får följa en ung flicka som håller på att förlora sin syn.

Färgernas ljud trailer.mp4 from Räserbyrån on Vimeo.

Räserbyrån har verkat som fri grupp i 25 år och dess fokus ligger än idag på att arbeta med
dans inom jämlika och demokratiska former. Gruppens specifika kunskap ligger i ett
inlyssnande förhållningssätt med tilltro till rörelsens förmåga till kommunikation. Till en
början arbetade gruppen med Fylkingen som bas. Genom samarbeten med musiker och
konstnärer utmanades Räserbyrån att arbeta utforskande i sina produktioner och de har på
Fylkingen bland annat arrangerat en rad så kallade Terrier-kvällar, vilka utgjort en
mötesplats för improviserad dans, musik, film, installation och bar. Räserbyrån har sedan
starten arbetat med produktioner avsedda för alla åldrar och turnerat med föreställningar
till bland annat Ryssland, Portugal, Kroatien, Norge, England, Danmark och Finland.

Katarina Eriksson/dans/Räserbyrån är verksam som dansare och koreograf i Stockholm
sedan 1990. I hennes konstnärliga praktik är återkommande teman; möten, tiden,
förändring, natur, det komplexa och kroppens relation till sin omvärld. Våren 2021 tog hon
examen från master-programmet i koreografi med inriktning på performativa praktiker vid
Stockholms konstnärliga högskola.

Per Sacklén/dans/Räserbyrån har lång erfarenhet som fritt verksam dansare, koreograf och
pedagog inom Stockholms frilansscen. Hans intresse ligger vid möten mellan olika uttryck i
improviserade sammanhang och kreativa processer. Pers nyfikenhet på angränsande
konstformer till dansen bidrar till ett brett utforskande av skapandets möjligheter.

Lise-Lotte Norelius/musik är en av våra verkligt stora personligheter på den nutida
konstmusikscenen. Utöver att komponera musik för andra musiker så framträder hon både
som soloartist, i olika kammarmusikaliska kombinationer samt gärna i samverkan med andra
konstformer. Med en förkärlek för rytmiska strukturer, lager och långa linjer skapar hon en
musik som kan vara både vacker, hård och brutal.

Helene Berg/videoanimationer är grundare av produktionsbolaget Create Motion 123 som
hon driver i Stockholm. Hennes arbeten består av en variation av tekniker och konstnärliga
uttryck inom konst och mänsklig kommunikation. Hon arbetar med rörlig grafik, animation
och interaktiv design. Som utbildad mimare medverkar hon gärna i de uppsättningar hon är
medskapare till.

Ronald Salas/ljusdesign har efter utbildningar inom ljusdesign på DI i Stockholm och
Scenproduktion vid Malmö högskola varit flitigt anlitad. Som nyfiken och tekniskt driven
ljuskonstnär söker han nya utmaningar inom den fria scenkonsten såväl som på större
institutioner.

Johanna Eliasson/kostymer är utbildad inom textil vid Konstfack i Stockholm. Johannas
personliga och överraskande tilltal genomsyrar de projekt hon arbetar med. Hennes blick för
egensinniga detaljer i processens slutskede är avgörande för den konstnärliga helheten. Hon
har sedan mitten av 1990-talet verkat i nära samarbete med koreografer som Örjan
Andersson, Björn Elisson och Räserbyrån.

Medlemsproduktion: Katarina Eriksson
______________________________________________________________________________________

The Sound of Colors is a participatory, choreographed, interdisciplinary stage production
based on the illustrated book with the same name by Taiwanese author and illustrator
Jimmy Liao. The piece moves in and out of darkness and light, stillness and changes. In a
creative and experimental way The Sound of Colors explores the intercommunion between
sound, light, video and dance. The different artistic expressions work together to conjure a
landscape in which the audience navigate, gets confused and find comfort.
Together with the performers the audience explores notions of in-between-ness supported
by their own fantasy and associations. In relation to the poetic complexity within the piece
the audience is offered a subjective reading of the narrative, resulting in a strong sense of
the present.

With kind permission and trust from Jimmy Liao, Räserbyrån was given the privilege to
interpret his book The Sound of Colors with artistic freedom and confidence.
Räserbyrån is excited and proud to share this performance with audiences of all ages.