Lars-Gunnar Bodin (1935-2021)


Lars-Gunnar Bodin gick bort den 10 maj 2021 i sitt hem i Gnesta vid en ålder av 85 år, efter en längre tids sjukdom.

Det är svårt att på bara några rader ge en bild av en så mångsidig konstnär och människa som Lars-Gunnar Bodin. Han myntade, tillsammans med Bengt Emil Johnson, år 1967 termen text ljudkomposition, som satte Sverige på den internationella kartan bland konstnärer som arbetade i gränslandet mellan elektronmusik och konkret poesi/ljudpoesi över hela världen. Han var sedan 1960-talet en aktiv medlem i Fylkingen, och föreningens ordförande under åren 1969-72. Han medverkade under tidigt 1960-talets vid Fylkingens konserter på Moderna Museet i flera samarbeten med internationella namn som John Cage och David Tudor. Han var också en av de som under första halvan av 1960-talet aktivt verkade för att Sverige skulle få en egen elektronmusikstudio, vilket skulle leda fram till öppnandet av EMS år 1964, där han även skulle komma att vara studiochef under åren 1979-1989.

Som komponist kom Bodin att bli den mest välkände företrädaren för svensk elektroakustisk musik i ett internationellt perspektiv - genom sin långa lista av briljanta egna verk förstås - men också i egenskap av ledamot i ICEM (International Confederation for Electroacoustic Music), ISCM (International Society for Contemporary Music) och under många år som ledamot vid festivalerna för elektroakustisk musik i Bourges, Frankrike.

Bodin var även en poet som kom att ge ut flera diktsamlingar under sina allra sista levnadsår, och en bildkonstnär som tidigt arbetade med datorgrafik.

Bortsett från hela listan av olika meriter och förtjänster så var Lars-Gunnar Bodin inte minst även en oerhört ödmjuk, vänlig och generös person som på ett alltid lika personligt och prestigelöst sätt välkomnade och uppmuntrade yngre vänner och kolleger.

Vi saknar Lars-Gunnar Bodin väldigt mycket, men tomrummet från hans bortgång fylls av alla minnen av denna unika person, och hans oskattbara gärning inom svenskt kulturliv.

Daniel Rozenhall


Lars-Gunnar Bodin (1935-2021)

Lars-Gunnar Bodin passed away on 10th May 2021 at his home in Gnesta at the age of 85, after a longer period of illness.

It is hard to give a picture of such a multifaceted artist and human being as Lars-Gunnar Bodin in only a few lines. He coined, together with Bengt Emil Johnson, the term text-sound composition in 1967, which put Sweden on the map among artists working in the borderland between electronic music and concrete poetry/sound poetry all over the world. He was an active member of Fylkingen since the 1960's, and its chairman from 1969 to 1972. During the early 1960's he participated in Fylkingen's concerts at the Moderna Museet in Stockholm, collaborating with international figures such as John Cage and David Tudor. He was also one of those who during the first half of the 1960's actively worked for the founding of an electronic music studio in Sweden, which lead to the opening of EMS in Stockholm in 1964, where he would also become studio director from 1979 to 1989.

As a composer, Bodin would become the most renowned representative of Swedish electroacoustic music internationally - thanks above all to his many outstanding works of course - but also as a commissioner of ICEM (International Confederation of Electroacoustic Music), the ISCM (International Society for Contemporary Music) and for many years of the festival of electroacoustic music in Bourges, France.
Bodin was also a poet who would write several collections of poetry during his final years, and a visual artist who early on worked with computer graphics.

Aside from his numerous merits and achievements, Lars-Gunnar was at the same time an extraordinarily humble, friendly and generous person who would always welcome and encourage younger friends and colleagues in an amiable and unpretentious way.

We shall miss Lars-Gunnar Bodin very much, but the emptiness of his passing is filled with all the memories of this unique person and his invaluable contributions to Swedish cultural life.

Daniel Rozenhall