COMING INTO BEING – A WORM SESSION

-

OBS! FULLBOKAD

”Coming into being” är en del av en pågående undersökning där konstnärerna Åsa Cederqvist och Janna Holmstedt genom experimentella labb med inbjudna gäster skapar spekulativa fabulationer med daggmasken som ledsagare. Vad kan vi lära av dessa uråldriga transformationsmästare? Vi rör oss från kompost och mylla genom maskhål och digitala glapp ut i möjliga rum-tider. Vi tänker i termer av kulturmetabolism, ekologier, komposterade digitala media i en ständigt föränderlig naturkultur – där kroppar, teknologier och miljöer transformeras och jäser.

Med stöd av Konstnärsnämnden

---

Medlemsproduktion Åsa Cederqvist