Åke Karlung – Experiment mot alla odds: Bokrelease & föreställning

Åke Karlung – Experiment mot alla odds
Bokrelease & föreställning

24 augusti - 19.00
Inträde: 60 SEK

Teddy Hultbergs stora bok om experimentfilmaren och gränsöverskridaren Åke Karlung (1930 – 1990), ”Experiment mot alla odds”, presenteras för första gången. Verket har tagit mer än tio år att färdigställa men nu har alla viktiga animationsfilmer av Karlung restaurerats och kan presenteras i full HD-kvalitet, på den Blu-ray-skiva som ingår i boken. (Karlungs animationer, som han skapade på 16 mm-film, försiggick nere på enstaka filmruta-nivå och fordrar High Definition för att kunna återges på ett fullgott vis.) Hans komplexa och intensiva animationer bottnar i en säker konstnärlig gestaltning som han tidigt hade tillägnat sig. Tillsammans med Blu-ray-skivan presenteras ett urval av Karlungs text-ljudkompositioner på en CD som också ingår i utgåvan.

Boken beskriver ett hittills outforskat konstnärskap som låg i frontlinjen för elektronisk ljudbearbetning och experimentell filmkonst, och som samtidigt ger oss ett annat perspektiv på en period i vårt kulturliv många trodde var genomtröskad. Även om Karlung ofta valde en egen väg, som kan beskrivas som kompromisslös, var han verksam i organisationer som Fylkingen, ABF:s elektronmusikstudio och Svensk experimentfilmstudio. Åke Karlung blev medlem i Fylkingen 1963 och deltog flitigt på konserter och festivaler under sextiotalet. Under ett halvt decennium utforskade och sprängde Karlung de konstnärliga gränserna på ett antal forum med sina alternativa perspektiv. Moderna Museet kom periodvis att utgöra en studio för honom där installationer kunde byggas upp, och museet blev även en scen för hans performancekonst under åttiotalet.

På releasen kommer åtta av Åke Karlungs kortfilmer visas och fem av hans ljudverk att framföras.

Gidlunds förlag, tillsammans med Tomas Ehrnborg Medieproduktion och Firework Edition Records har i samarbete med Teddy Hultberg producerat utgåvan.

-

Medlemsproduktion: Daniel Rozenhall och Teddy Hultberg