NU!

NU!-projektet fortsätter, denna gång med temat "malström". Kropp, ljud, experiment och improvisation med dansgruppen På Egna Ben, som består av personer med intellektuellt funktionshinder och musikerna Johannes Bergmark, egna konstruktioner, och Lise-Lotte Norelius, slagverk/elektronik. En gränsöverskridande föreställning med överraskningar, känslighet, rytm och humor. Läs mer på www.paegnaben.com
Scenografi: Lisbeth Sand
Entré: 80 kr / stud 60 kr
SAMPRODUKTION med Folkkulturcentrum