RUNDGÅNG (EN MEDIAL METAMORFOS)

-

Spelas FRE 16/4, LÖR 17/4 + SÖN 18/4 KL 18.00 – ca 23.00

Föreställningen RUNDGÅNG kan ses som en undersökning av ett medialt rundgångsfenomen med övergångar mellan visuella och akustiska medier, där mekaniseringen, den mekaniska utväxlingen finns som förmedlande länk.

Detta innebär på sätt och vis ett fjärmande från det ursprungliga konstnärliga uttrycket, en distansering eller, om man så vill, en förvanskning och förfalskning.
Men kanske inte enbart. Under tre arbetsdagar, eller snarare kvällsskift, övertar vi produktionsmedlen och låter Meryons ande, likaväl som Schönbergs, hovra över fabriksgolvet.

Kan vi i den föråldrade mekanikens död se en transcendens av mänsklighetens liv på den här planeten? Kan vi i ett tillfälligt återgående till ett passerat stadium få en glimt av ett nytt? Få en glimt av ett annat? Ett kommande?

Som en cirkelrörelse sedd från sidan som visar sej som en spiral. En elevering som i varje punkt ser sej själv som en rundgång. Eller bättre: En rundgång som i varje punkt är en elevering.
Medverkande: Kristine Scholz, Mats Persson, Leif Elggren, Kent Tankred och Siv Johansson.

Då Fylkingen anser det viktigt att föra ut god konst till befolkningen, vill vi inte göra det svårt för folk att ta del av denna föreställning av ekonomiska skäl.
Därför är det fri entré.
FYLKINGENPRODUKTION