Kontakt » styrelsen@fylkingen.se

Ordförande Lise-Lotte Norelius tonsättare

Ordförande
Vice ordförande Fredrik Gran tonsättare

Vice Ordförande
2:a vice ordförande Johan Lindvall artist

2:a Vice Ordförande, Representant Fylkingen Records
Kassör John Chantler kompositör, musiker, organisatör

Kassör
Sekreterare Ulrika Blåeld Wedin dansare och koreograf

Sekreterare
Representant Produktionsgruppen Feronia Wennborg konstnär och musiker

Representant Produktionsgruppen
Representant produktionsgruppen Roberto N Peyre konstnär

Representant Produktionsgruppen