JOHN BOWERS INVITES - BLAND KRETSAR OCH LJUD MED JOHN BOWERS

I takt med att Johns rykte som improvisations och eam-musiker växt har han fått chansen att spela med och lära känna många musiker och performance artister. Några av dessa har lovat att komma och spela med John men i dagsläget är ingenting spikat. Det slutgiltiga programmet kommer att publiceras på Fylkingens hemsida.
Entré 80 kr / stud 60 kr.
SAMPRODUKTION: Fylkingen, Nordiska Konstförbundet