CIRCUIT BENDING KONSERT - BLAND KRETSAR OCH LJUD MED JOHN BOWERS

Tillsammans med detagarna från de två workshop-dagarna genomför John en konsert utan jordfelsbrytare eller skyddsnät.
Entré 80 kr / stud 60 kr.
SAMPRODUKTION: Fylkingen, Nordiska Konstförbundet, node.stockholm