ONSDAG MED KOEFF OCH RAKETA

Ta del av KOEFFs uppdaterade futuristiska bullermanifest.
Samlat vardagsoväsen och pysande ångstrykjärn.
Återhållen ilska som leder till eruptioner av tvättstugevåld.
www.klaustrostudio.com

Dessutom: r a k e t a, where is the ocean?
En performance-installation som utforskar inre och yttre rum.
Ljus och ljud. Silver och kuddberg.
www.raketa.nu

Entré: 80 kr / stud 60 kr
FYLKINGENPRODUKTION