SIX ACES

ONS 21 november 2007 kl. 19.30

Medverkande: Lise-Lotte Norelius, Dror Feiler, Mats Gustafsson, CM von Hausswolff, Leif Elggren, Sten Hanson.

"Det har hänt saker i svenskt musikliv under de senaste två decennierna, saker som för alltid förändrat och vitaliserat musiklandskapet. Bakom detta står ett antal fritt tänkande och skapande individer som kastat en massa konventioner och axiom över bord och kompromisslöst följt sina egna visioner.

Detta har livat gubbens duvna blod och fått honom att vilja samla dem som han upplever som de verkliga essen i en gemensam manifestation. Essen är ju inte ensamma; kring dem finns en hel kortlek bestående av enbart kungar och damer.

Andra kanske skulle promovera andra ess. De här är i alla fall mina..."

Sten Hanson