A4 RUM

-

En hel dag tillägnad konceptet "A4 rum" – A4-konserter, A4-utställning och A4-installation.
Skriv ett eget A4-stycke till The Great Learning Orchestra! Eller bara lyssna, titta och häng med en kaffe eller en öl. Konserter kl 14, 15, 16, 17 och 18.

A4 är ett enkelt sätt för alla och envar att komponera och framföra nutida konstmusik. Alla medel är tillåtna – den enda begränsningen är att stycket ska skrivas och få plats på ett A4-ark. Man kan alltså använda allt från noter och textinstruktioner till grafiska tecken, bilder och foton.

GLO har funnits sedan 1999 och spelat moderna, experimentella klassiker av bl.a. Erik Satie, Terry Riley, Gavin Bryars, Charles Ives, Lou Reed m.fl. Orkestern består av en adresslista på drygt 100 medlemmar som blir inbjudna till de olika projekten.

Medlemsproduktion: GLO
Med stöd av Stockholms Stad och Stockholms läns landsting

Fri entré