PREMIÄRKVÄLL FÖR KLUBB STIFF; ANDREAS AXELSSON OCH ERIK CARLSSON

Två slagverksimprovisatörer botaniserar bland allehanda ljudalstrande föremål i både duo och soloformat. Garanterat stifft!
Entré: 80 kr / stud 50 kr
MEDLEMSPRODUKTION: Andreas Axelsson