ONSDAG 14/3 19.30 med KOEFF och r a k e t a

Fylkingen presenterar en serie av onsdagkvällar av interdisciplinär karaktär. Text, ljud, film och dans ges och ger en lysande chans att mötas och stötas, höras och ses.
se vidare programpunkt