Fylkingen presenterar en serie av onsdagkvällar av interdisciplinär karaktär. Text, ljud, film och dans ges och ger en lysande chans att mötas och stötas, höras och ses.
se vidare programpunkt