VIVA MEXICO!

Mexican-Swedish Electroacoustic Music Project 2007. Konsert I (av fem); invigs av Mexikos Ambassadör.
Medverkande musiker som interpreterar mexikanska verk under ledning av Pablo García-Valenzuela:
Jörgen Pettersson, altsafoxon
Knut Sönstevold, fagott
Carl-Axel Dominique, piano
Ulf Åkerhielm, kontrabas
Peter Schuback, cello
till program: www.swedish-english.com/sonicart/mexico-sweden
Entré 50kr
SAMPRODUKTION med SEAMS