Ensemble Son spelar svenskt och irländskt

Ensemble Son: Magnus Andersson, Jonny Axelsson, Ivo Nilsson och Jörgen Pettersson.

Musik av: Roger Doyle, Barry Guy, Erik Förare, Sten Melin och Ivo Nilsson.