2 x 1 timme samtida videokonst från Thailand

Presenteras av Gunnel Pettersson.

(bar med tilltugg)