Nordiska Musikdagarna

Konsert med verk av: Patrick Kosk, Karólína Eríksdóttir, Atli Ingolfsson, Herman Rechberger, Jukka Tiensuu och Thomas Bjelkeborn & Paul Pignon.

I samarbete med FST och Svenska Rikskonserter.