ElekTON 6

Datum: 
19 Jun 1999 - 19:30
Datum: 
17 Jul 1999 - 19:30
Datum: 
21 Aug 1999 - 19:30

Elektronisk muzak/live elektronik/improvisation/soundbar
medv. Mikael Stavöstrand & gäster, fri entré
se www.it.kth.se/KREV/citizen/mikael för mer info.

Ett medlemsinitiativ av Mikael Stavöstrand.