LOGOS

LOGOS, ett centrum för experimentell musik och ljudkonst i den Belgiska staden Gent, gästar Fylkingen med ett urval av sina unika installationer. Vi möter bl a Godfried-Willem Raes instrument "Radar-tetraeder", som översätter gester till klingande gestalter och Moniek Darge ljudande objekt.
www.ping.be/logos/