Tom Johnson framför "The Chord Catalogue"

"The Chord Catalogue" av den amerikanske kompositören Tom Johnson framfördes första gången 1986 i Radio France och har sedan det uppförts i ett flertal olika sammanhang i Europa och USA. Verket kan ses som karaktäristiskt för Johnson's arbeten, vilka kännetecknas av enkla former, begränsade skalor och generellt förenklat material. I sin minimalistiska enkelhet inkluderar "The Chord Catalogue" alla 8178 ackord som är möjliga inom en oktavs omfång.