Cellona + Krü: inbjuder till En Aktion För Damer

Installationer, jamsession, dans och yra. Speciellt framträdande av Evil Nurse and The Noisegirls. OBS: Tillträde endast för kvinnor och män klädda som kvinnor.

Ett medlemsinitiativ av Ingrid Engarås