ILSKANS RÄTT - ETT GÖTEBORGSJUBILEUM

Nyskriven protestmusik, butohdans, performance, film, utställningar, poesi, surrealism, djs, bokbord, billig bar och tugg, gatstenar. John Andersson musik skådespel, Line Berg butoh, Johannes Bergmark musik, skådespel, Jonas Enander film, Dror Feiler musik, Thomas Mera Gartz musik, dj, Lars Hillersberg teckningar, Sören Runolf dj, Surrealistgruppen skådespel, bokbord, Pär Thörn performance, Per Henrik Wallin musik, Tina Willgren butoh m.fl. tillkommer.
Filmen Hotet mot demokratin av Jonas Söderqvist och Oskar Sjödin kommer att visas.

För fullständigt program, följ länken http://www.musiker.nu/frim/ilskan.html

ARR: Johannes Bergmark, Per Thörn m.fl.