ECLECTRIC GUITAR EXPERIENCE

Datum: 
3 Jun 2002 - 19:00

Av och med Christopher Anthin och Mårten Falk. Gitarr, elektronmusik, bandspelare och video i skön disharmoni. Även nya verk av Ylva Skog, Christofer Elgh och Lars Ekström. Efteråt bar.

ARR: Christopher Anthin