Artist-In-Residence

Datum: 
20 May 2002 - 26 May 2002

20-26/5 genomför Fylkingen en workshop för konstnärer från olika yrkesområden.
Workshopen genomförs inom ramen för Ingo Reuleckes Artist-In-Residence på Fylkingen.

ARR: Fylkingen med stöd från Konstnärsnämnden.