UNIVERSUMS HISTORIA

Datum: 
2 Nov 2002 - 20:00

Andreas Tilliander, Sagor & Swing, Hans Appelqvist, The Mornings (medl från Pluxus och Sagor & Swing), Appareil spelar.
Universums historia, ett bildspel med musik av Eric Malmberg. Videovisning. DJ.
För mer info www.hapna.com
PRIS: 60 kronor.
ARR: Johan Berthling/Häpna