MATTIAS PETERSSON

En elektronisk examenskonsert med gruvljud och live-elektronik samt live-video av Fredrik Olofsson.
Arr: Mattias Petersson/Kungliga Musikhögskolan