PING PONG

Installationer och dans, akustiska och syntetiska ljud, analoga projektioner, video och datorgrafik, improvisationer och kompositioner, dofter mm. Av/med Katarina Eriksson, Lise-Lotte Norelius, Fredrik Olofsson, Sören Runolf.
Arr: Medverkande