FILM FYLKINGEN

Tema: Musik. Unikt tillfälle att se "elektroniska målningar" inspelade på video av Ture Sjölander, en av videokonstens pionjärer:
Time, av Ture Sjölander och Bror Wikström (1966, musik Don Cherry) och Monument, av Ture Sjölander och Lars Weck (1967, musik Hansson och Karlsson).
Mer info: www.modemtimes.homestead.com, www.videoartsjolander.homestead.com
Videoinstallationer i foajen och garderoben. Filmförsäljning i baren.
ARR: Fylkingen i samarbete med Filmform

program