Är detta kammarmusik?!?

Datum: 
19 Nov 2004 - 20:30

Performance och elektronik i kammarmusikens subkulturella utkanter. Arrangemanget ingår i festivalen HÖR UPP - Kammarmusik i nutid. Se www.kammarmusik.rikskonserter.se för mer information. Producent: Johannes Bergmark

Erik Ehrsson (London): "pitch my wire".
Dan Fröberg (Göteborg): liveakt med film.
Risto Holopainen (Oslo): In Vitro (8', 6 kanaler) och Highlights from Prosit (5') - från provrör till vinglas". In Vitro är ett helt igenom syntetiskt stycke baserat på variationer över en mikrotonal ackordföljd. Prosit! säger man för att utbringa en skål, vilket är ungefär vad Highlights from Prosit går ut på.
Erik Peters (Stockholm): "En märklig närvaro" för fagott framförs av Annika Fredriksson.
KOEFF (Johanna Rosenqvist, Malmö) hushållsfuturistisk power electronics. KOEFFs hushållsindustrialistiskt futuristiska performance är en del i en serie framträdanden som tagit sin utgångspunkt i bl a vardagslivsoväsen och tvättstugerelaterat våld.
Rozenhall (Stockholm) - Sågarnas Lidande (The Suffering of Saws) (performance/ljudskulptur).
Lina Selander (Stockholm): Ljud- och Videoverken "Inner Pond" och "Reconstruction".

ARR: Johannes Bergmark i samarbete med RANK, Riksförbundet Arrangörer av Nutida Konstmusik www.rank.just.nu