www.bergmark.org

I usually play improvised and live electronic music on invented instruments, amplified objects and electronics, among other things. I have made many instruments of my own design (and some traditional ones) and I make my own contact microphones. I also make sound sculptures, sound installations, performance art and make musical instrument building workshops and other work with children and I lecture. Sometimes I also write texts, make electro-acoustic music and text-sound compositions, sound poetry, and I work as a piano technician.
In my attitude I am a surrealist and skeptic rather than an artist, although I toured and collaborated with hundreds of other artists at hundreds of places in the world since the 90's.
I live in Stockholm where I, besides my engagement in Fylkingen, also am a EMS user and participate in a.o. the Stockholm Surrealist Group and the skeptics' association Vetenskap och Folkbildning.

Jag spelar vanligtvis improviserad och liveelektronisk musik på uppfunna instrument, förstärkta objekt och elektronik, bland annat. Jag har gjort många egendesignade instrument (och några traditionella) och jag gör mina egna kontaktmikrofoner. Jag gör också ljudskulpturer, interaktiva ljudinstallationer, performancekonst, instrumentbyggarworkshops och arbeten med barn och föredrag. Ibland skriver jag också artiklar, gör elektroakustisk musik och text-ljudkomposition, ljudpoesi, och arbetar som pianotekniker.
I min attityd är jag surrealist och skeptiker snarare än en konstnär, har dock turnerat och samarbetat med hundratals andra konstnärer på hundratals ställen i världen sedan 90-talet.
Jag bor i Stockholm där jag, förutom att vara engagerad i Fylkingen, också är EMS-användare och deltar i bl.a. Surrealistgruppen och föreningen Vetenskap och Folkbildning.