Workshop med Ute Wasserman

Datum: 
24 Feb 2005 - 14:00 - 17:00

Vocal spaces, workshop röst och improvisation. Multivokal sång, kroppen som ljudande arkitektur och nya ljudfenomen med vokala tekniker som t.ex. multifonala sångtekniker. Deltagarna skapar korta solo- och/eller ensemblestycken genom i mprovisation och/eller grafisk notation. OBS! Begränsat antal deltagare. Öppen för publik.
ARR: SNM/FRIM/Fylkingen