JAKOB VALENTIN+MAGNUS BUNNSKOG & VÄNNER

-

Nytt dansverk av och med dansaren Jakob Valentin till originalmusik av Magnus Bunnskog. Dessutom nya programpunkter varje kväll! Detaljer om programmet återfinns på Fylkingens hemsida. Entré: 100 kr/ stud. 80 kr.
Arr: MAGNUS BUNNSKOG