IMPROMASTERS (FI)

ImproMasters är ett löst sammanslutet band bestående av ett 15-tal improviserande musiker med datorer och andra tekniska apparater som instrument. De medverkande har tillkommit efter en kurs i användandet av utförande teknologi i fri kollektiv improvisation. "Vi använder olika verktyg... så som live-elektronik, apparater för framförande av ny musik, gränssnitt, ljud synteser (DSP, Digital Sound Processing) för fri gruppimprovisation. Detta för att ta reda på, utveckla och diskutera nya möjligheter till att göra live musik med teknologi".
Medverkande är bl a från: Avdelningen för musikteknologi / Sibelius-Akademin, Media Lab/Universitetet för Konst och Design i Helsingfors, Konstakademien, Teater Akademien, Helsingfors Universitet, Helsinki Polytechnic, Åbo Universitet, Helsingfors Handelshögskola och många fler.
Entré: 40 kr
Arr: FYLKINGEN I SAMARBETE MED AVDELNINGEN FÖR MUSIKTEKNOLOGI / SIBELIUS-AKADEMIN