FYLKINGEN: WORKSHOPS

-

muDAproj. Tis 2/5 - tor 4/5. Dagtid.
Genom lekfulla improvisationsövningar uppmuntras barnen att utforska musikaliska och rörelsemässiga uttryckssätt. Musik/ljud och dans/rörelse har lika stor betydelse i workshopen. Alla deltagare både dansar och spelar. Målgrupp: Mellanstadiet. Entré: 80 kr. Subventionerat 40 kr/ elev.

A4-RUM. 8/5 - 11/5. Dagtid.
A4 Rum består av en workshop, en konsert och en utställning. A4rum skapar ett gränsöverskridande mellan bild och tonkonst och presenterar nya sätt att notera och spela musik på. Målgrupp: Högstadium/ gymnasiet. Entré: 80 kr. Subventionerat 40 kr/ elev.