NING

Extending the string from your neck - en föreläsning. Instrumentalteaterverk av unga, nordiska komponister: Lars Petter Hagen (N), Trond Reinholdsen (N), Niels Rønsholdt (DK) og Fredrik Bergström (S)
Entré 80kr / stud 60kr
SAMPRODUKTION med Norska Rikskonserter