Goethe-Institut Sverige & Fylkingen presents: Sara Persico & Sonja Tofik

sara_persico
Konsert

Foto: Nilofaar Asghary

Sara Persico (Tyskland) och Sonja Tofik (Sverige) ger en dubbelkonsert på Fylkingen som en del av jubileumsfirandet av Goethe-Institut Sverige (60 år) och Fylkingen (90 år). De två musikerna representerar den fördjupande ljudkonsten inom en ny generation elektronisk musik.

Insläpp: 19:00
Kl. 20.00: Konsert med Sonja Tofik
Kl. 21.00: Konsert med Sara Persico

Biljetter: 150SEK/100SEK

Ljudkonstnären och sångerskan Sara Persico, som är född och uppvuxen i Neapel och nu bor i Berlin, började experimentera tidigt i utkanten av Neapels experimentella undergroundscen och utvecklade en teknik som kombinerar hennes röst med analog elektronik, fältinspelningar och samplingar. Persico har en masterexamen från Bolognas konservatorium och har tilldelats flera stipendier och residens som Temp Studio, Lissabon (2018), Amplify Berlin (2021) och Sardegna Teatro - V2 Unstable, Argentina (2022). Hon har presenterat sin musik på festivaler och platser som Ballroom Blitz Beirut, CTM, Irtijal, Ormside Projects, documenta fifteen, Codex Club, Berghain Kantine, Dancity Festival.... Deras debut-EP "Boundary" släpptes i mars 2023 på Karlrecords.

Hemsida
Bandcamp


Foto: Mai Nestor

Sonja Tofik, född 1994 i Stockholm, skapar en mörk och känslosam ljudvärld genom att kombinera lager av samplingar, drone, fältinspelningar, ambient och röst. År 2017 släpptes hennes första EP "Neuros", och tre år senare debuterade hon med albumet "Anomi" på det Stockholmsbaserade skivbolaget Moloton. År 2021 var hon residensmusiker vid Ina GRM i Paris. Där producerade hon stycket "Grief Scenario" för deras multikanaliga ljudsystem. Till hösten 2023 släpper hon sitt andra album “Respire”.

Hemsida
Bandcamp

Samproduktion: Fylkingen & Goethe Institut

Sara Persico (Germany) and Sonja Tofik (Sweden) give a double concert at Fylkingen as part of the jubilee celebrations of Goethe-Institut Sweden (60 years) and Fylkingen (90 years). The two musicians represent the immersive sound art from a new generation of electronic music.

Admission: 19:00
At 20.00: Concert with Sonja Tofik
At 21.00: Concert with Sara Persico

Tickets: SEK 150/SEK 100
Sara Persico photo: Nilofaar Asghary

Born and raised in Naples and now living in Berlin, sound artist and singer Sara Persico began experimenting early on the fringes of Naples' experimental underground scene, developing a technique that combines her voice with analog electronics, field recordings and samples. Persico holds a master's degree from the Conservatory of Bologna and has been awarded several scholarships and residencies such as Temp Studio, Lisbon (2018), Amplify Berlin (2021) and Sardegna Teatro - V2 Unstable, Argentina (2022). She has presented her music at festivals and venues such as Ballroom Blitz Beirut, CTM, Irtijal, Ormside Projects, documenta fifteen, Codex Club, Berghain Kantine, Dancity Festival... Their debut EP "Boundary" was released in March 2023 on Karlrecords.

Home Page
Bandcamp


Photo: Mai Nestor
Sonja Tofik, born in 1994 in Stockholm, creates a dark and emotional sound world by combining layers of samples, drone, field recordings, ambient and voice. In 2017, her first EP "Neuros" was released, and three years later she debuted with the album "Anomi" on the Stockholm-based record company Moloton. In 2021 she was resident musician at Ina GRM in Paris. There she produced the piece "Grief Scenario" for their multi-channel sound system. In the fall of 2023, she will release her second album "Respire".

Home Page
Bandcamp

Co-production: Fylkingen & Goethe-Institut Sverige