Hitta till Fylkingen!

På grund av pågående renovering av parkering är huvudentrén till Fylkingen avstängd.

Om du kommer från tunnelbanan och Hornsgatan, följ den här kartan (via Ludvigsbergsgatan och Duvogränd) för att hitta till Fylkingen framöver.

Due to ongoing renovation the main entrance to Fylkingen is closed. Follow this map to find your way to Fylkingen: