SOLO X 3

Solostycken för instrument & elektronik. Lars Bröndum, Ulf Åkerhielm och Jonna Sandell. Konserten bjuder bl.a. på Åkerhielms improvisationstycke för kontrabas, en trio-improvisation samt Bröndums kompositioner Premonitions for bass and electronics, Surge for violin & electronics och Orb 3 för gitarr & elektronik.
MEDLEMSPRODUKTION: Lars Bröndum