Debattkväll med Amit Sen

amit sen
Konsert
Samtal

Amit Sen, konstnär, musiker och gestaltterapeut, kommer att leda kvällens föredrag med titeln "ChatGPT, AI och Stora Språkmodeller (LLMs): en presentation och ett samtal".

Amit kommer att presentera en översiktlig bild av AI och stora språkmodeller som ChatGPT. Med några konkreta exempel visar han på hur dessa kraftfulla verktyg kan användas bland annat inom konsten. Amit kommer även att belysa utmaningar och problem som dessa AI-system kan innebära, vilket leder oss in i ett viktigt samtal om etiska aspekter och deras potentiella påverkan på samhället.

Efter föredraget öppnas upp för diskussion. Deltagarna får möjlighet att ställa frågor, dela sina tankar, och brainstorma om hur de kan inkorporera AI/LLMs i sin egna konstnärliga praktik.

Målet under kvällen är att presentera den senaste utvecklingen inom artificiell intelligens och utforska hur konsten kan använda sig av denna.

Amit Sen, artist, musician and gestalt therapist, will lead the evening's talk entitled "ChatGPT, AI and Large Language Models (LLMs): a presentation and a conversation".

Amit will present an overview of AI and large language models such as ChatGPT. With some concrete examples, he will show how these powerful tools can be used in the arts, among others. Amit will also highlight the challenges and problems that these AI systems can pose, leading us into an important conversation about ethical aspects and their potential impact on society.

The talk will be followed by a discussion. Participants will have the opportunity to ask questions, share their thoughts, and brainstorm on how they can incorporate AI/LLMs into their own artistic practice.

The aim of the evening is to present the latest developments in artificial intelligence and explore how art can make use of them.