Morphony

joel
Konsert
-

Morphony av Joel Brindefalk (1975-2013).
Högtalarkonsert med det generativa ljudverket Morphony
kl 19-22, med dansade inslag av Anna Westberg.

https://www.morphony.com/

Joel Brindefalk kom från Karlskrona till Göteborg för att studera vid Högskolan för Musik och senare Valand. Han var kompositör av elektroakustisk musik och hade sedan tidiga tonår ägnat sig åt syntar, modulatorer och datorer. Inom technomusiken och ravekulturen var han känd och uppskattad under alias som ü, Sort Joey och CPU|contemporary punk unit.
Hans musik gavs ut på bolag som Börft och iDeal. Han dog alltför tidigt i en ålder av 37 år.
Hans centrala verk, den generativa kompositionen Morphony, finns att lyssna till på nätet.
https://www.morphony.com/

Den 1 mars, tio år efter hans begravning, kan vi lyssna till det på Fylkingen i form av en högtalarkonsert mellan klockan 19 och 22. Det går bra att komma en stund eller stanna hela tiden. Anna Westberg bidrar vid några tillfällen med dansade inslag.

Joel Brindefalk samarbetade under åren 2008-2013 med dansaren och koreografen Anna Westberg i konserter samt i videoverket Trinity, dansföreställningarna Market och Jägermeisterin.

Fri entré.
Medlemsproduktion: Anna Westberg

Morphony by Joel Brindefalk (1975-2013).
Loudspeaker concert with the generative sound work Morphony
7-10pm, with dance elements by Anna Westberg.

https://www.morphony.com/

Joel Brindefalk came from Karlskrona to Gothenburg to study at the Academy of Music and later Valand. He was a composer of electro-acoustic music and had been working with synthesizers, modulators and computers since his early teens. In techno music and rave culture he was known and appreciated under aliases such as ü, Sort Joey and CPU|contemporary punk unit.
His music was released on labels such as Börft and iDeal. He died prematurely at the age of 37.
His central work, the generative composition Morphony, is available for listening online. https://www.morphony.com/
On 1 March, ten years after his funeral, we can listen to it at Fylkingen in the form of a loudspeaker concert from 7pm to 10pm. You can come for a while or stay the whole time. Anna Westberg will be contributing dancing on a few occasions.

Joel Brindefalk collaborated with dancer and choreographer Anna Westberg in concerts from 2008-2013, as well as in the video work Trinty, the dance performances Market and Jägermeisterin.

Free admission.
Member production: Anna Westberg