USA-SVERIGE

Jack Wright, legendarisk friimprovisationssaxofonist från Philadelphia, möter det svenska ljudlandskapet. www.springgardenmusic.com
Entré: 80 kr.
MEDLEMSPRODUKTION: Norelius