Medlemsavgiften är 800 kronor och gäller kalenderår. Avgiften erläggs senast 1 mars det år den avser.

Betalas via Swish till 1235967054,
med Paypal: fyrec@fylkingen.se
eller till bankgiro 107-3626.

Betalningsmottagare: Föreningen Fylkingen