Insomnia Taxxi & GE.NS

insomnia
Konsert

Välkommen till en kväll där du får möta två ljudkonstnärer från Ukraina, som fortsätter sitt konstnärskap i exil i Sverige.
Iryna Novikova är musikproducent, ljuddesigner och DJ under namnet Insomnia Taxxi, och ingår i den europeiska frontlinjen inom elektronisk experimentell musik. Med bakgrund inom mörk pop rör hon sig idag mot en uppslukande multidisciplinär ljudkonst där spektakulära projektioner ackompanjerar hennes liveframträdanden. De teman Insomnia Taxxi utforskar har ofta en politisk undertext och hon har under sin korta tid i Sverige redan hunnit uppträda på Rikstolvan, Malmö Konsthall och Stora Teatern i Göteborg. Medverkar gör även Niklas Sjösvärd - kompositör som arbetar med audiovisuell konst och live-visuals, också känd som elektronartisten zabutom.

Roman Gens är elektronmusiker och ljudkonstnär från Kiev som uppträder under artistaliaset GE.NS. GE.NS skapar ljudlandskap med hjälp av modulärsyntar och fältinspelningar. Hans debutalbum släpps våren 2023. Roman är en etablerad livemusiken och spelar i det Europa-turnerande ukrainska Avant-folkprojektet S.Nianio.
Iryna och Roman ingår i ett nödresidens för Ukrainska musikskapare i exil arrangerat av Musikcentrum Riks, i samarbete med Stim Forward Fund, Postkodlotteriet, SWAN och Artists at Risk.
Produktion: Fylkingen & Musikcentrum Öst
Entré: SEK 150 / 100 (medlem, student, pensionär)

You are invited to spend your evening with two sound artists from Ukraine, who continue their artistry in exile in Sweden.
Iryna Novikova is a music producer, sound designer and DJ under the alias Insomnia Taxxi, and is part of the European forefront of electronic experimental music. With a background in dark pop, she now moves towards an immersive multidisciplinary sound art where spectacular projections accompany her live performances. The themes Insomnia Taxxi explore often have a political subtext and during her short time in Sweden she has already performed at Rikstolvan, Malmö Konsthall and Stora Teatern in Gothenburg. Performing with Insomnia Taxxi is Niklas Sjösvärd – a composer who works with audiovisual art and live visuals, also known as electronic artist zabutom.

Roman Gens is an electronic musician and sound artist from Kyiv who performs under the artist alias GE.NS. GE.NS creates soundscapes using modular synths and field recordings. His debut album will be released in the spring of 2023. Roman is an established live musician and plays in the European-touring Ukrainian Avant-folk project S.Nianio.
Iryna and Roman are part of an emergency residency for Ukrainian music creators in exile arranged by Musikcentrum Riks, in collaboration with Stim Forward Fund, Postkodlotteriet, SWAN and Artists at Risk.

Admission: SEK 150/100 (member, student, pensioner)

Samproduktion: Fylkingen & Musikcentrum Öst