SHOUTOUT FYLKINGEN

fre, 18 nov 2022, 16:00
Nyheten om att Fylkingen sägs upp från Münchenbryggeriet vid Söder Mälarstrand i Stockholm slog ned som en anti-kulturbomb i ett Sverige som just vaknat upp till ett nytt politiskt landskap. Den typ av konserter, performance och uruppföranden inom musik och ljudkonst som föreningen presenterat sedan grundandet 1933 representerar en kulturproduktion som inte kan bära sina egna kostnader. Med en konservativ kulturpolitik, något som sprider sig i världen, finns anledning till oro för framtiden. Avantgardet hittar alltid sina vägar men utan offentligt stöd blir överlevnad på sikt inte möjlig.

Skälet till uppsägningen är att det inte längre får förekomma ljudalstrande verksamhet i den lokal där Fylkingen opererat sedan 1986. Uttryck för bestörtning och engagemang har flödat in från konst- och musikinstitutioner, musikutbildningar och kulturintresserade inom och utanför Sverige. Hur ska Fylkingen fortsätta att verka och i vilka lokaler, är den akuta frågan.

Beskedet om uppsägning sammanföll med en planerad förstärkning på producent-sidan som möjliggjorts av återstartstöd från Kulturrådet. Vi genomför nu planerade program – och projekterar nya. Vi arbetar vidare i Münchenbryggeriet till dess att uppsägningen träder i kraft – och letar ny lokal. Vi uppvaktar politiker, media och offentlighet med frågan: var ska ljudalstrande verksamhet äga rum?

Fylkingen och Musikcentrum Öst bjuder nu in till en publik diskussion, där Stockholms nya kulturborgarråd Torun Boucher (V) medverkar, och: Fasching, jazzens största scen i Stockholm; Stallet, där världens folkmusik presenteras, samt Café 44, scen och centrum för musik, kultur och politik.

fre, 18 nov 2022, 16:00
SHOUTOUT FYLKINGEN – panelsamtal om konstnärsdrivna musikscener med Stockholms nya kulturborgarråd Torun Boucher (V). Moderator: Ragnar Berthling. Fylkingen i samarbete med Musikcentrum Öst. Fritt inträde, alla är välkomna!

För mer information vänligen kontakta:

Maria Morberg
Kommunikativ producent
kommunikation@fylkingen.se
+ 46 (0)8 84 54 43
+ 46 (0)70 718 09 25

Fylkingen är en medlemsdriven förening, plattform och scen för internationell och experimentell musik och konst, grundad 1933. Verksamheten har stöd från Kulturrådet, Region Stockholm, Stockholm Stad och Kulturens.