Dagtid workshops för skolungdom

-

muDAproj. Genom lekfulla improvisationsövningar uppmuntras barnen att utforska musikaliska och rörelsemässiga uttryckssätt. Musik/ljud och dans/rörelse har lika stor betydelse i workshopen. Alla deltagare både dansar och spelar.
Målgrupp: mellanstadiet.

A4-Rum. A4 Rum består av en workshop, en konsert och en utställning. A4-rum skapar ett gränsöverskridande mellan bild och tonkonst och presenterar nya sätt att notera och spela musik på. Målgrupp: högstadiet / gymnasiet.

FYLKINGEN PRODUKTION